Chuyển tới nội dung

Tư vấn chuyên sâu

Chuyên gia tư vấn giàu năng lực, tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán, thuế, kiểm toán quản trị, tài chính và công nghệ thông tin, chúng tôi đã phục vụ khách hàng đa dạng là các tập đoàn, tổng công ty như dầu khí, thuốc lá, sắt thép, than, điện, dệt may, bia rượu, hàng không, bưu chính viễn thông. Mỗi sản phẩm tư vấn của TAF đều giúp khách hàng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sau:

 • Tư vấn dịch vụ thuế kế toán định kỳ tại doanh nghiệp
 • Tư vấn chẩn đoán độc lập hoạt động doanh nghiệp;
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, triển khai đánh giá và báo cáo
 • Tư vấn lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tài chính, quản trị dòng tiền;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT trong công tác lập BCTC riêng, BCTC hợp nhất, quản trị rủi ro tài chính; 
 • Tư vấn xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT trong công tác quản trị nhân sự tiền lương; 
 • Tư vấn xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT trong công tác quản trị điều hành văn phòng điện tử.
 • Tư vấn xây dựng bảng điểm cân bằng (BSC) và bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPIs); 
 • Tư vấn xác định cơ cấu kinh doanh hiệu quả, xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững; 
 • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
 • Các công việc tư vấn khác theo yêu cầu doanh nghiệp.