Chuyển tới nội dung

Văn phòng điện tử MyOffice

Acplus

Phần mềm quản lý tài chính – kế toán

  • Phần mềm kế toán tài chính ACPlus được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia tài chính kế toán và các kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm, sản phẩm đã từng được triển khai thành công tại nhiều đơn vị. ACPlus được xây dựng dựa trên các quyết định mới nhất về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

    Phần mềm được thiết kế có tính mềm dẻo, linh hoạt không chỉ thể hiện rõ bằng việc dễ dàng hiệu chỉnh phần mềm để đáp ứng nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai. Với phần mềm kế toán ACPlus, người sử dụng chỉ cần nhập các dữ liệu đầu vào (như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất…), chương trình sẽ tự động tính toán và đưa ra hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Các phiên bản Phần mềm ACplus sẵn sàng kết nối hóa đơn điện tử

  1.Thông tư 200/2014/TT-BTC
    + Doanh nghiệp sản xuất/ xây lắp
    + Doanh nghiệp thương mại/ dịch vụ / xuất khẩu

  2.Thông tư 133/2016/TT-BTC
    + Doanh nghiệp sản xuất/ xây lắp
    + Doanh nghiệp thương mại/ dịch vụ / xuất khẩu

Các tính năng

1. Tập hợp chi phí tính giá thành cho từng sản phẩm
2. Quản lý hàng tồn đến từng kho
3. Theo dõi công nợ theo từng khách hàng, hợp đồng, địa bàn…
4. Quản lý tuổi nợ theo từng khách hàng
5. Tập hợp chi phí theo từng khoản mục chi phí
6. Quản lý doanh thu, lãi lỗ chi tiết
7. Quản lý TSCĐ/CCDC và tình hình phân bổ chi phí trả trước
8. Hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra phần mềm HTKK của tổng cục thuế.
9. Lãnh đạo có thể chủ động xem được báo cáo
10. Thông tin kế toán chi tiết và đa dạng
11. Tính mở và linh hoạt
12. Cung cấp nhiều báo cáo quản trị
13. Đơn giản, dễ triển khai, dễ sử dụng
14. Tiết kiệm về thao tác, thời gian
15. An toàn và bảo mật
16. Tư vấn triển khai thành công

Một số ưu điểm của sản phẩm

1. Thư viện định khoản/báo cáo : hỗ trợ kế toán giảm thiểu thao tác nhập dữ liệu (viết phiếu thu chi, nhập xuất) hiệu suất giảm 40-50% thao tác
2. Theo dõi đến giá thành đơn vị theo yếu tố. Giá thành công xưởng và giá thành toàn bộ của sản phẩm/công trình/dịch vụ
3. Theo dõi doanh thu đến từng nhân viên, địa bàn/quận huyện. Lãi lỗ đến từng sản phẩm hàng/hoá/dịch vụ
4. Chi phí đến từng bộ phận/phòng ban/phân xưởng …