Chuyển tới nội dung

Phần mềm

Phần mềm kế toán ACplus

Phần mềm được thiết kế hệ thống mở, có tính mềm dẻo, linh hoạt không chỉ thể hiện rõ bằng việc dễ dàng hiệu chỉnh phần mềm để đáp ứng nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai.

Phần mềm kế toán VietSun

Phần mềm được thiết kếhệ thống mở, có tính mềm dẻo, linh hoạt không chỉ thể hiện rõ bằng việc dễ dàng hiệu chỉnh phần mềm để đáp ứng nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai.

930x620

Văn phòng điện tử MyOffice

Phần mềm Văn phòng Điện tử là Phần mềm quản trị điều hành tác nghiệp hoạt động hành chính của doanh nghiệp, giúp truyền tải thông tin trong đơn vị được đồng nhất, nhanh chóng. Giúp việc xử lý, phê duyệt văn bản, kịp thời, tức thì; tra cứu thông tin cán bộ, nhân viên.

Xử lý tự động và quản lý hóa đơn

Giải pháp tiên phong quản lý hóa đơn tự động và toàn diện. Số hóa hóa đơn giấy. Giảm 80% thời gian so với xử lý thủ công. Tự động tra cứu, kiểm tra, xuất dữ liệu hóa đơn điện tử
Không còn nhập liệu nhàm chán để ưu tiên cho những việc tạo giá trị nhiều hơn.