Chuyển tới nội dung

CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG

  1. Như thế nào là một người nghe chủ động và bạn sẽ phải làm gì?
  2. 4 bước trong quá trình giao tiếp
  3. Các bước trong quá trình gửi tin nhắn
  4. 3 cấp độ của sự lắng nghe
  5. Các lý do tại sao kỹ năng giao tiếp là quan trọng
  6. Qui trình đưa thông tin và nhận trả lời, làm thế nào để thực hiện?
  7. 5 cách hồi đáp khác nhau, khi nào nên dùng cách nào?
  8. Kỹ năng thuyết trình

MỤC TIÊU

  1. Cung cấp các kỹ năng, các bước thực hiện của giao tiếp hiệu quả
  2. Giao tiếp, thuyết trình một cách tự tin và mang lại hiệu quả trong việc chuyển tải và nhận thông tin nhanh chóng.