Chuyển tới nội dung

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Mục tiêu:
– Hệ thống hóa và cập nhật các kiến thức trong phạm vi cần đào tạo.
– Thiết kế nội dung đào tạo phù hợp theo ngành nghề hoạt động và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
– Thực hành trong tình huống thực tế của doanh nghiệp.

Lợi ích:
– Tối ưu hiệu quả đào tạo dựa trên thiết kế chương trình linh hoạt theo yêu cầu doanh nghiệp.
– Tiết kiệm chi phí đào tạo theo nhóm nhân viên.

Đội ngũ giảng viên:
– Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế trong lĩnh vực đào tạo.
– Có kỹ năng giảng dạy và đã tham gia giảng dạy thực tế.
– Có khả năng tư vấn những vấn đề liên quan đến nội dung học.

Quy trình đào tạo:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp
Bước 2: thiết kế nội dung và hình thức đào tạo phù hợp, thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp.
Bước 3: Ký hợp đồng đào tạo. Chuẩn bị tài liệu và giảng dạy.
Bước 4: Triển khai đào tạo.
Bước 5: Tổng kết sau đào tạo